A neurodiverzitás szűk értelmezésben idegrendszeri sokszínűséget jelent, tágan értelmezve lényegében az egész emberiséget magában foglalja. Mi mindannyian, az összes, idegrendszerrel bíró lény és ezen belül az emberiség, együtt vagyunk a neurodiverzitás. Az egyébként magyarországi születésű Judy Singer alkotta meg ezt a számunka egyszerűségében szép fogalmat, ami kifejezi, hogy az emberi agy végtelen variációban fejlődhet és működhet.A neurodiverzitás fogalom magába foglalja azoknak az embereknek a destigmatizálását (negatív megítélés, megbélyegzés ellen hatás), akik az átlagostól valamilyen formában eltérően működnek. Nem a neurológiai eltérések szinonimája és semmiképp nem diagnózis. A neurodiverzitás morálisan semleges kifejezés; nem jelent „jót” vagy „rosszat”. Nem állítja, hogy a természet jóságos, vagy minden ember eredendően jó. A természet keretrendszerében nyer értelmet, ami nem ítélkezik és nem tesz különbséget például az eltérés és fogyatékosság közt. Különbséget a moralitás tesz, azaz az erkölcsös vagy etikus gondolkozás és viselkedés, ami pedig az emberi szellem keretrendszerében értelmezhető.A neurodiverzitás ma már nem csak fogalom, hanem politikai mozgalom. Célja, hogy kiálljon a különböző fejlődésű emberek jogaiért, a különbözőség méltányos megközelítéséért. Az idegtudományokon belül a neurodiverzitás mozgalom az idegrendszeri kissebbségek kiegyensúlyozatlan, kizárólag hátrányos megkülönböztetésével szembeni fellépésünket jelenti.A neurodiverz nem egy ember, hanem egy hely. A Műhelyünk esetében a dialektikus megközelítés helye, egymással ellentétes és egymást kiegészítő gondolatok, személyek befogadó tere, ahol kiemelten foglalkozunk azzal, hogyan védhetjük, képviselhetjük, alakíthatjuk a különböző fejlődésű emberek élettereit és életminőségét.

Kik vagyunk mi?

Mi a műhely?

Új szemmel nézni
a régi képre: ez a
mi alkotásunk.
Fodor Ákos

Ma már erősen kifogásolható kijelenteni, hogy az autizmus egy ritka és súlyos betegség, de ha
csak ez az egy eleme a korábbi valóságunknak megváltozik, akkor az egész körülötte levő
rendszernek meg kell változnia. És végső soron a rendszer részeiként, nekünk is változni kell
vele együtt.
Újra kell alakítsuk a gondolkozásunkat. El kell engedjük a korábbi bizonyosságokat, ami
egyszerre csodálatos, izgalmas és rendkívül nehéz. Nehéz, mert nem elég elrugaszkodni,
folyamatosan gondolkoznunk kell azon, pontosan mit és milyen irányba szeretnénk
változtatni.
A változás ráadásul folyamatos önvizsgálat, kérdések milliója a szakemberekben, szülőkben,
érintettekben és a társadalom egészében is. Az önvizsgálat pedig mintha egyből ítélkezésre
vagy bírálásra buzdítaná az embert és ezért fenyegető. „Ezek szerint eddig rosszul
csináltam?” „Ezek szerint, amit eddig mondtak, az hamis?” „Lehet, hogy nem is én rontottam
el, hanem...?”
Végül minden változásban egy kicsit újra meg kell ismerjük magunkat, egymást és a
viszonyainkat – ami szintén gyönyörű lehetőség és egyben rengeteg energia. Épp ezért nem
várható el, hogy mindenkiben hasonlóan menjen végbe a változás, nem tudjuk mindenestül
kontrollálni. Egyszer ellenállunk, máskor haladunk vele, vagy csak megtörténik velünk,
máskor konkrétan teszünk a változásért, mert végül „semmi sem állandó, csak a változás
maga.”
Az autizmusról és tágabban a neurodiverzitásról (eltérő idegrendszeri működésről) való
gondolkozásunk óriási megújuláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Bátran
kijelenthetjük, hogy ez a megújulás jelenleg is rengeteg szinten zajlik.
Ez a változás és az ennek erejébe vetett hitünk hívta létre Neurodiverz Műhelyünket.Hiszünk abban, hogy megkerülhetetlen a tipikustól eltérő fejlődés és eltérő idegrendszeri
működések destigmatizálása és jobb megértése. Hiszünk abban, hogy az idegendszeri
sokszínűségünk elfogadása és kihasználása gyönyörű lehetőség és közös feladatunk is
egyben. Hiszünk abban, hogy az autizmus és más fejlődési sajátosságok újfajta megismerésén
keresztül a bíráláson túlmutató összefogást, a kirekesztést felváltó kíváncsi egymás felé
fordulást és egy biztonságosabb kötődést nyerhetünk magunkhoz, egymáshoz és a minket
körülvevő rendszereinkhez.
Büszke vagyok rá, hogy ezt a Műhelyt a sokszínűség hívta életre és működteti. A célunk,
hogy egy olyan szakmai és társadalmi platformot hozzunk közösen létre, ahol tanítani és
támogatni tudjuk egymást, a meglévő értékekre építve és nyitottan az újra.
Dr. Madarassy-Szücs Anna

Kik a műhely?

Alapító tagok

Dr. Madarassy-Szücs Anna vagyok, gyermekpszichiáter, képzésben levő családterapeuta, a Neurodiverz Műhely vezetője és egyik megálmodója.A Vadaskert Kórház Pagony munkacsoportjával hosszú évek óta dolgozunk együtt a neurodiverzitás és neuroharmónia szemléletében. Számtalan programot, kiadványt, képzést dolgoztunk ki közösen, és éreztük folyamatosan, hogy a medikális modell, bár fontos, sok esetben kényelmetlen keretbe foglalja, és torzítja is azt a képet, ami bennünk él az eltérő fejlődésről. Ráadásul az orvosi ellátásban is számos ponton találunk megújításra, megkérdőjelezésre, finomításra váró elemeket az eltérő fejlődés még jobb támogatása érdekében.Minden alkalommal csodálatos élmény találkozni olyanokkal, akikkel ebben szavak nélkül is értjük egymást. A munkacsoport határain túlmutató összefogásainkban is egyértelmű volt a szinergizmus. A neurodiverzitás számomra pontosan ezt jelenti: a sokszínűségben a valódi közösséget, a távolságokat áthidaló megértés biztonságát. Ablakokat új valóságokra, amin keresztül kinézve és csodálva ezt a közös eget, mindig több fényes pont ragyog fel előttünk. Ha cselekvés lennék, most csillagnézés szeretnék lenni.
Jelenleg orvosi tevékenységet kizárólag a Neuroharmónia Központban végzek.

Vétek Zsófia vagyok, pszichológus és autizmus-szakos gyógypedagógus. Számomra azzal, hogy a Neurodiverz Műhelyt létrehoztuk, egy sok éve formálódó álom vált valóra, és nagyon várom, hogy lássam, mit tudunk tenni, hova tudunk eljutni. Én amit igazán szeretnék, hogy azok az autista gyerekek, serdülők és felnőttek is kapjanak megfelelő támogatást és segítséget, akik „nem tűnnek autistának”, akik nagyon ügyesen kompenzálják a nehézségeiket, és akik nap mint nap képesek eljátszani az elvárt szerepeket.Egy olyan társadalomban szocializálódunk és élünk jelenleg is, amiben nagyon szigorúan meg vannak húzva a normalitás határai, és a tipikustól való eltérést, a másságot automatikusan hibának, gyengeségnek, fogyatékosságnak fogjuk fel. Számomra a neurodiverzitás azt jelenti, hogy érdemes lenne újragondolni ezeket a határokat és átírni a minket körülvevő íratlan társas szabályokat, s ezáltal egy sokkal tágabb teret biztosítani annak, hogy mi az, ami „oké”, ami elfogadott, és így talán végre leszámolnánk a „normális” fogalmával is. A neurodiverzitás számomra azt is jelenti még, hogy nagyon sokféleképpen lehet boldognak lenni, valakit szeretni, kapcsolódni, pihenni, érdeklődni, szórakozni, párkapcsolatban lenni, szociális életet élni, dolgozni, tanulni. És talán ha nyitottan és őszintén figyelünk a másikra, és megpróbáljuk megérteni az ő belső világát, akkor meglátjuk, hogy semmi „furcsa” nincs abban, ahogy ő néha a világra reagál.
Ha egy cselekvés lennék, akkor rohanás lennék. Mindig, mindenhova.

Józsa-Kis Dóra Sarolta vagyok, autizmus spektrum pedagógiája és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, képzésben lévő gyógypedagógia-tanár hallgató.
A több, mint tíz éves pályafutásom alatt rengeteg tanultam az idegrendszeri sokszínűségről, kezdve az egyetemi tanulmányaimtól a gyermekpszichiátriai munkatapasztalataimon át - mégis a sok tudás mellett, mintha valami hiányzott volna. Azóta tudom, hogy először saját magam valódi megismerésével, majd később, a hasonló értékrendű, szemléletű közösségre találással lett teljes a szakmai életem.
A neurodiverzitással felnőttfejjel ismerkedtem meg igazán, és pár évvel ezelőttig még nem is sejtettem, hogy valójában végigkísérte és meghatározta az életemet. Mindig is éreztem, már gyerekkoromból is számos ilyen emlékem van, hogy empatikusabb, érzékenyebb, szorongóbb vagyok társaimnál, én voltam az, aki elsőként jelentkezett, ha valaki segítségre szorult. Szeretem magam így, ahogy vagyok, akkor is szerettem, és emellett talán túl sok olyan tapasztalatom volt, hogy ezek nem elfogadható, de legalább is lepleznivaló tulajdonságok. A „nagy áttörést” a jó pár évvel ezelőtti saját, önismereti egyéni terápiám hozta meg, a neurodiverzitást, mint értéket a saját bőrömön, a saját útkeresésem által tapasztaltam meg.
Hiszem, hogy az önismereti munka, az újra meg újra megismerése önmagunknak minden szépségével és nehézségével együtt egy csodálatos és elengedhetetlen életen át tartó folyamat, mely lehetővé teszi, hogy elfogadóbbá és nyitottabbá váljunk a körülöttünk lévő világra.
Hálás vagyok azért, hogy egy olyan szakmai és baráti közösség tagja lehetek, ahol a sokszínűségünk érték. Ahol a kapcsolódásaink egymás megértésén, elfogadásán alapulnak, ahol az egymástól tanulás, közös gondolkodás egyben lehetőség a folytonos megújulásra. Számomra ezt jelenti a Neurodiverz Műhely: egy olyan „helyet”, ahol közös célunk, hogy szemléletünk áthassa egy napon az egész társadalmunkat.
Ha cselekvés lennék, lebbenés lennék.

Bognár-Kálmán Rebeka vagyok, gyógypedagógus,képzésben lévő gyógypedagógia-tanár. Öt évet dolgoztam gyermekpszichiátriai közegben, csodálatos kollégákkal, inspirálva és inspirálódva velük, általuk, de még inkább a gyerekek és családok által, akikkel ez idő alatt megismerkedtem. Egy egyetemről kiszabadult extrovertált, tenni vágyó, lelkes, mégis rengeteget szorongó, perfekcionista, bizonytalan lányból ez idő alatt magabiztosabb, intuitívabb, kíváncsi, és még mindig sokat szorongó nő, 2023-ban pedig édesanya is lettem. Azonos értékrendű és világnézetű kollégákra, barátokra lelni igazi kincs, a Műhely részben ezt adja nekem, és lehetőséget a szakmai identitásom megőrzésére, fejlesztésére, az önismereti utam folytatására így is, hogy az anyai szerep került az első helyre most az életemben.A neurodiverzitás számomra azt jelenti, hogy úgy lehetsz jó, ahogy vagy. Egy megengedő, szeretetteljes, validáló attitűdöt jelent. Kezdem úgy érezni, szinte mindegy, hogy a „másságod”, (vagy a másságom ☺ ) miből fakad, hogy gyermekkori traumákból, kapcsolati hatásokból, vagy eltérő idegrendszeri fejlődésből eredeztetjük azokat, egyedül az számít, hogy a jelenben hogyan bánunk egymással. Szeretnék hozzátenni ahhoz, hogy mindenki, aki így vagy úgy érintettnek érzi magát, az lehetőséget kapjon a saját maga jobb megértésére, és szeretném, ha a különböző (elsősorban a köznevelésben dolgozó) szakemberek is megismerkednének az eltérőségeket, másságot is természetesnek tekintő attitűddel.Szeretnék „szemlélődés” lenni, megállni egy pillanatra, és csak megfigyelni, ítélkezés és értelmezés nélkül, tisztán, szabadon.

Dr. Túri Anna, pszichiátria szakképzésben tanuló orvos vagyok.Talán általános iskola alsó tagozat, negyedik osztály környékén találkoztam először a „biodiverzitás” fogalmával környezetismeret szakkörön. Ez volt az első „tankönyvi” élményem azzal, amit addig is sejtettem Eugénia nevű imádkozó sáskám nevelgetése és a lelkes, fűben heverésző bogármegfigyelések közben, de leírva még sosem láttam: hogy a különbözőség érték, vigyáznunk kell rá. Ekkor kezdtem csak rájönni, hogy mennyire törékeny az az egyensúly, amelynek a fenntartásához mindannyian hozzájárulunk, és hogy mennyire egymásra vagyunk utalva természetünknél fogva mi, földlakók.
Mindezeket ma már Vadaskert Kórházban folytatott munkám során „élesben” is megtapasztalhatom, hiszen gyermekpszichiátriai szakképzésben részt vevő orvosként számos gyermek- és család mindennapjaiba nyerthetek bepillantást. A hozzánk fordulók bizalmának és kollégáim magas fokú szakmai támogatásának köszönhetően egyre komplexebb tudással rendelkezem azokról a látható- és láthatatlan, fizikai- és pszichés kölcsönhatásokról, amelyek eredői nap, mint nap nyomot hagynak rajtunk.
A műhelyhez azért csatlakoztam, mert szeretném, ha a diagnosztikai és edukációs folyamatok társadalmi hozzáférhetőségének növelése által a „neurodiverzitás mozgalom” egy lenne a fent említett, nagy hatósugarú erők közül. Hiszek benne, hogy az idegrendszerünk működésével kapcsolatos ismeretek társadalmi szintű bővítése egy olyan új szemüveget kölcsönöz, amely szélesebb spektrumon, gazdagabb „felbontásban” mutat meg fontos részleteket.
Vegyük észre a különbségeket, és forduljunk ezekhez egy tízéves gyermek őszinte kíváncsiságával! Így felfedezhetjük azt is, ami közös, összetart, végső soron pedig emberré tesz.
Ha cselekvést kéne választanom, akkor felfedezés lennék.
Jelenleg orvosi tevékenységet a Nyírő Gyula Kórházban végzek

Dr. Sipos Boldizsár, gyermek- és ifjúságpszichiátria szakképzésben tanuló orvos vagyok.Szívemhez nagyon közeli téma a neurodiverzitás. Általános iskolás korom óta érdekel az emberi agy, emberi gondolkodás, annak sokszínűsége, mélysége. Számomra rendkívül fontos, hogy minél hamarabb felismerjük azokat az autista fiatalokat, akik környezetük által folyamatos invalidálásban és megnemértettségben élnek, és emiatt másodlagos tüneteik (szorongás, depresszió, evészavar) alakulnak ki.
A neurodiverzitás számomra azt jelenti, hogy nincs ,,jó” és ,,rossz” idegrendszer, csupán eltérő, és ennek megfelelően szükséges mindenki felé fordulnunk. A Műhelyhez azért csatlakoztam, mert úgy érzem ma Magyarországon óriási szüksége van a fiatalabb generációnak egy megtartó pszichés közegre, műhelyre.
Külön helyet foglal el a szívemben az autizmus és evészavar kapcsolata. Mai tudásunk szerint a kettő átfedése szignifikánsabban nagyobb, mint azt korábban gondoltuk. Inspiráló számomra és nélkülözhetetlennek tartom, hogy tisztában legyünk a kettő kapcsolatával és alapos tudásunk legyen a témában.
Ha cselekvés lennék, akkor megfigyelés lennék most.
Jelenleg orvosi tevékenységet a Vadaskert Kórházban végzek

Dr. Hajdu-Tóth Kata Viktória vagyok, általános orvos. A belső mozgatórugóm, hogy mások életében pozitív változást tudjak elősegíteni, de ennek nem mindig találtam meg azt a módját, amiben igazán jó tudok lenni: a Műhelyhez ezért csatlakoztam.A hétköznapokban egy 4 tagú neurodiverz családban hullámvasutazó feleség, kisgyermekes anya, nő vagyok, örök egyensúlykeresésben. 34 évesen nyitották fel a szemem a neurodiverzitással kapcsolatban, majd a családi motiváció miatt elképesztő lelkesedéssel vetettem bele magam az olvasásba, tanulásba, önfejlesztésbe. Egy egész élet kérdései, kínlódásai, meg nem értettsége, maszkolása után jött egy leírhatatlan “ahha”-élmény, katarzis; persze szükségem volt a külső validálásra, hogy elhiggyem, de 35 éves koromra végre diagnózisokat, még inkább magyarázatokat kaptam. Azóta minden, de minden megváltozott. Sokszor arra is képes vagyok, hogy együttérezzek magammal, elfogadjam magam, sőt néha még szeretetet is érzek. Jobb feleség, jobb anya, jobb ember tudok lenni. Nehéz? Mindig. De úgy érzem, ha az én életminőségem ennyit tudott javulni, akkor a Műhelyen keresztül másoknak (felnőtteknek, későn diagnosztizáltaknak, szülőknek) is szeretnék, tudnék segíteni. Együttérzés, kibeszélés, közösségi érzés, tapasztalat alapján működő egyéni vagy kis csoportok formájában.Kislány koromtól rajongok a kaleidoszkópokért. A neurodiverzitás nekem az organikus kaleidoszkóp, az agy, a neurológia, az élet csodája. Mindig más, mindig szép, nincs két egyforma variáció.
Ha cselekvés lennék, 2023-ban ébrenálmodás lennék.

tagok

Szőke Anna vagyok, pszichológus.
Egészen kiskorom óta érdekelnek az emberek, és az, hogyan működik a lélek. Nagyon szeretek mély beszélgetésekben részt venni, megismerni mások gondolkodásmódját, ötleteit, érzelem világát (ezért is lettem pszichológus). Számomra a neurodivezritás is ezt jelenti, hogy mindenkinek van egy nagyon egyedi belső világa, látásmódja. A változatosság az emberek között hatalmas kincs, amit ápolni és erősíteni kell. Bár a ‘többségtől’ eltérni mindig nehéz élmény, főleg a jelenlegi társadalmunkban, mégis értékes, és egy olyan dolog amire büszkék lehetünk, legyen az Autizmus, ADHD, LMBTQIA+ tagság, vagy bármilyen kisebbségi csoporthoz tartozás.
Egy szép nyári napon találkoztam először a műhellyel, amikor is beleshettem egy kamasz auti lány csoportba. Azonnal megfogott az a meleg és támogató légkör, ami az egész szobát belengte. A saját neurodiverzitásommal is ekkor kezdtem el barátkozni, és az affirmatív szemléletben találtam meg az azt önazonos nézőpontot, amit munkám során is képviselni tudok. Nagyon örülök hogy csatlakozhattam egy ilyen kezdeményezéshez, és remélem, hogy egy kicsit talán ezen keresztül is hozzá tudok járulni egy elfogadóbb világhoz.Ha cselekvés lennék, elmélkedés lennék, lehetőleg egy finom tea társaságában.

Oravecz Lizanka vagyok, neurodivergens gyógypedagógus, neurodiverz állapotok érdekvédője, mentor (és informatikus, meg közművelődési szakember, meg... de ezek itt nem relevánsak ☺ ). Diplomáimat az ELTE-n szereztem, autizmus spektrum pedagógiája (BA) és gyógypedagógia tanár (MA) szakirányokon.Aztán jött a Műhely. Első körben csak tanulni akartam, de ettől sokkal többet kaptam: közösséget! Pszichiáterek, pszichológusok, gyógypedagógusok és érintettek együttgondolkodása, egymásra figyelése és egymást támogatása egy helyen - evidenciák mentén, a legfrissebb szakmai irányelveket beépítve, (fel)használva az érinttettek minél jobb életminőségének elérése érdekében.
Kicsit előre szaladtam, ahogy szoktam. Szóval kamaszkoromtól kezdve nagyon érdekelt a pszichológia, különösen az emberi viselkedés mozgatórugói, a személyiség fejlődésének lehetséges útjai. Mindenki másképp más – ez már akkor szállóigém volt, amikor még semmit sem tudtam az idegrendszeri sokszínűségről. Valahol ösztönösen éreztem, hogy a „social plugin” nálam fejlesztésre szorul. Jócskán felnőttként kaptam először autizmus, majd ADHD diagnózist. És ahelyett, hogy a feje tetejére állt volna a világom, pont hogy helyrebillent. Tizenegy évvel ezelőtt történt mindez, azóta számos helyen és helyzetben megtapasztalhattam, hogy együtt erősek vagyunk, és ha összefogunk, igenis lehet egy minőségi, neurodivergens életet élni, boldogan. Nem kihívásoktól mentesen! Az szörnyen unalmas volna. ☺
Ha ige/cselekvés volnék, tanul/ás volnék - a világot megismerni és érteni akaró elmém sosem nyugszik.

Mit csinálunk?

Képzéseink

2024. Július 8-13

időpont később :)

Neuro-affirmatív, autizmus-specifikus pszichés támogatás workshop ONLINE

Az autizmusról való gondolkozásunk és tudásunk folyamatos változása a diagnosztikus szemlélet és az érintett családokkal való munka teljes átalakulását indította el az elmúlt évtizedekben. Mivel korábban az autizmust szinte csak a szemmel látható támogatási igény esetén diagnosztizáltuk, az ellátás zömében a gyógypedagógusok feladatát képezte. Mára egyértelmű, hogy a támogatást nyújtó rendszernek is újra kell gondolja a korábbi alapvetéseket: új módszerekre és modellekre, új viszonyítási pontokra van szükség.
Az erős genetikai meghatározottság rávilágít arra a generációs problémára is, melyet most kicsúcsosodni látunk: az I-es támogatási igényű (jó verbális és intellektuális képességgel élő, a mindennapokban önálló) autisták közt rengeteg félreértett, traumatizált felnőttel találkozunk, akik sokszor gyermekük diagnózisa kapcsán ismerik fel először saját érintettségüket.
Hiszünk benne, hogy idegrendszertől függetlenül mindenki megtalálhatja a saját egyensúlyát és boldogságát. Az autista embereknek ugyanazok az alapvető szükségletei, mint mindenki másnak, ezek biztosítása kapcsán azonban támaszkodnunk kell az autizmusról alkotott tudományos alapokra és figyelembe kell vegyük az eltérő információfeldolgozásból fakadó sajátosságokat.
Képzésünk során a neurodiverzitás affirmatív szemlélete mellett egy olyan munkamodellt szeretnének átadni, amelyre a pszichológusok, gyógypedagógusok és pszichiáterek egyaránt támaszkodhatnak munkájuk során. Az autizmusról rendelkezésre álló modern tudásunk alapján kialakított modellben az én-integritás, a kompetencia és az interperszonális kapcsolatok mentén haladva vázoljuk a támogatás és terápiás ellátás lehetőségeit. Szeretnénk a résztvevők tudását számos konkrét eszközzel, gyakorlati példákkal mélyíteni, eseteken keresztül áttekinteni a gyakori nehézségeket és ezek megoldási lehetőségeit.
AZ ELŐADÓK:
- Dr. Madarassy-Szücs Anna
- Vétek Zsófia
MIT AD EZ A WORKSHOP?
- alapos és naprakész tudást az autizmusról,
- a neurodiverzitás affirmatív szemléletének szabadságát,
- az autizmus-barát kommunikáció és interakció alapvető eszközeit,
- rugalmas, új nézőpontot a dinamikus terápiás gondolkozás és az atipikus fejlődés sajátosságainak szintézisén keresztül
- struktúrát az egyéni és csoportos támogatáshoz/terápiához
- kapcsolatépítési lehetőséget
TECHNIKAI TUDNIVALÓK:
Kiknek: Elsősorban pszichológusok, gyógypedagógusok és pszichiáterek jelentkezését várjuk.Kikkel: Az I-es támogatási igényű (korábban Asperger-szindrómásnak, vagy magasan funkcionálónak nevezett) autista serdülők és felnőttek pszichés támogatásáról szól a workshop.Mikor:
2024. július 08. hétfő 9:00-16:30
2024. július 09. kedd 9:00-16:30
2024. július 10. szerda 9:00-16:30
2024. július 11. csütörtök 9:00-16:30
2024. július 12. péntek 9:00-16:30
2024. július 13. szombat 9:00-16:30
A pontos programot minden jelentkezőnek előre kiküldjük.
Hol: A workshop online zajlik.Díja: A workshop díja: 161 000 FtJelentkezés: Az űrlap kitöltése szükséges.
https://docs.google.com/forms/d/1ctr5b3wClRldnq9wzTXpk7ybZ-axQhSeE7sMozZOKbQ/edit?fbclid=IwAR0QZ8E0wj6Q3LSi8irQV4Dd00HVSuH19qP94mJkRZdPUJqO05fmzo7eEgo
Kérdések: A workshoppal kapcsolatos kérdéseket a neurodiverzmuhely@gmail.com -ra várjuk.TÉMAKÖRÖK:
- A képzés kontextusban - az idáig vezető út
- Az autizmus kontextusban - a stigmától a neurodiverzitásig
- A terápiás szemlélet változása napjainkig - a gyógypedagógiai fejlesztéstől a neuro-affirmatív támogatásig
- Mitől autizmus az autizmus? Az autizmus kognitív pszichológiai megközelítési
- Miért kell az autizmusról beszélni? A neuro-affirmatív pszichés támogatás egy lehetséges modellje
- Az autizmus-specifikus önismeret alapjai - A társas maszkolástól az autizmus-alapú identitásig
- Az identitás és az LMBTQ+ kérdésköre autizmusban - a diverz diverzitás
- Szenzoros reaktivitásbeli eltérések - mi is igazából ez a "szenzorosság"?
- Az érzelemszabályozás idegrendszeri alapjai és terápiás megsegítése - trauma-, polivagális elmélet, alexitima és a belső családmodell
- Autizmus+ avagy a dekompenzáció különböző formái (pl: személyiségzavar, szorongás, szomatizáció stb.)
- Autizmus+ esetismertetések - a spektrumállapottól a súlyos pszichopatológiáig
- Kapcsolódni sokféleképpen lehet - barátság, közösség, párkapcsolat autistaként
- Autizmus a családi rendszerben - korai kötődés és a transzgenerációs trauma
- Mit tud adni egy (önismereti/ terápiás) csoportfolyamat az autista fiataloknak, felnőtteknek?
- Az végrehajtó funkciók sajátosságai eltérő idegrendszer esetén - figyelemzavar-e a figyelemzavar?
- Az ADHD idegrendszeri vonatkozásai, gyógyszeres megsegítése - hitek és tévhitek
- AuDHD - az autizmus és az ADHD együttes megjelenése
- Erősségekre építő, akadálymentes terápiás közeg létrehozása - kinek mi a biztonság?
- Neuro-affirmatív Profil alapú pszichés támogatás
- Esetismertetések

Neuro-affirmatív, autizmus-specifikus pszichés támogatás workshop

Jelenleg nincs személyes képzésünk, javasoljunk az online képzésre jelentkezést. :)

Csoportjaink

Lépték csoport
Csoportjaink létszáma elérte a maximumot, így az új jelentkezők várólistára kerülnek!
A csoportunk célja egy olyan megtartó közeg biztosítása, ahol a fiatalok részben az autizmusukkal, részben a serdülőkorral, felnőtté válással és az önálló élettel összefüggő élményeiket, kérdéseiket, nehézségeiket oszthatják meg egymással, a csoportvezetők segítségével pedig adaptív megküzdési stratégiákat sajátíthatnak el. A csoport hosszabb-távú elköteleződést feltételez, egyúttal lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők elmélyüljenek az önismereti munkában, biztonságos, kiszámítható keretek közt tanuljanak az érzelmekről, asszertív kommunikációról, saját érdekeik képviseletéről, hatékony segítséget kapjanak társas készségeik fejlesztésében és önállóságuk kialakításában, megerősítésében. Mindemellett a gyakori másodlagos nehézségek: érzelem-és indulatszabályozási problémák, szorongásos panaszok, önértékelési kérdések is fókuszba kerülnek.
Haladó önismereti csoportunk módszertana autizmus specifikus eszközöket és a dialektikus viselkedésterápia alapjait ötvözi.
Free-Flow Együttér, 1015 Budapest, Batthyány u. 31.
A csoport zárt csoport, Vétek Zsófia, Józsa-Kis Dóra Sarolta és Dr. Madarassy-Szücs Anna vezetésével. Az első két „tájékozódó-ismerkedő” alkalmat követően köteleződünk el. Ekkor a csoporttagok dönthetnek, hogy vállalják-e a közösen átbeszélt feltételekkel a programot.- Egy alkalom díja 15.000 forint, a csoport teljes díját az alkalmak száma határozza meg.Jelentkezés az alábbi email címen: leptek.csoport@gmail.com

Tarkabarka csoportA csoport célja a 4-6 éves, I-es támogatási igényű autista kisgyermekek önismeretének mélyítése, a kapcsolódás támogatása, a gyermekek önbizalmának erősítése és az örömteli együttlét megélésének biztosítása saját érzelmeik felismerésén és kifejezésén át.Hiszünk benne, hogy az I-es támogatási szükségletű autista gyermekek esetében nem kizárólag a gyermekek készségeinek fejlesztése a cél, hanem elsősorban tapasztalatok nyújtása arról, hogy a meglévő készségeikkel is sokféle és örömteli kapcsolódásra képesek. Szeretnénk, ha a gyermekek, akikkel együtt dolgozunk értékesnek, kompetensnek, és “elég jónak” éreznék magukat, pont úgy, ahogy vannak, és azért dolgozunk, hogy ezt az élményt kortársak között, együtt játszva, vagy éppen közös feladaton dolgozva is megélhessék.
Az érzelmileg biztonságos közegben, kiszámítható keretek között, a gyermekek hatékony segítséget kapnak társas készségeik finomításában, önállóságuk kialakításában.
A csoport összesen 12 alkalmat foglal magába, ebből az első és az utolsó a szülők számára tartott konzultációs alkalom. Az első konzultáció során a szülők betekintést nyerhetnek a csoport felépítésébe, menetébe, megismerkedhetnek a csoportvezetőkkel, a záró szülőkonzultáció célja pedig a tapasztalatok összegzése, átadása, esetleges további támogatási javaslatok átbeszélése.Időpont:
2024 február közepétől, heti egyszer, csütörtökönként 15:00-16:00-ig találkozunk.
Helyszín:
FreeFlow, 1015 Budapest Batthyány utca 31.
Csoportdíj:
11.000 Ft/fő/alkalom.
Csoportvezetők:
Bognár-Kálmán Rebeka és Józsa-Kis Dóra Sarolta
Jelentkezni és további információkkal kapcsolatban érdeklődni a tarkabarka.csoport@gmail.com e-mail címen tudnak .

Edukációs anyagaink ide lesznek feltöltve folyamatosan, érdemes lesz sűrűn látogatni az oldalt :)

Vétek Zsófia, pszichológus

Vétek Zsófia, pszichológus

Műhely elérhetőség:
neurodiverzmuhely@gmail.com

Vétek Zsófia elérhetőség:
vetekzsofi@gmail.com